In de raadsvergadering van dinsdag 31 maart staat gepland om het besluit te nemen om Liselotte Franssen te benoemen als wethouder, Paul Brouwers te benoemen als nieuw raadslid en Isabelle Visser als burgerlid. Tijdens de coronacrisis zijn alle fysieke gemeenteraadsvergaderingen tot en met 6 april geannuleerd. De installatie van het raadslid en de wethouder vindt op een aangepaste manier plaats. In deze moeilijke tijd vindt de gemeenteraad het van belang dat het college en de raad weer op volle sterkte zijn.

Wethouder Bert Schellekens (63) heeft vanwege gezondheidsredenen besloten om zijn functie neer te leggen. “Een zware beslissing, maar gezien mijn gezondheid wel de enige juiste”, aldus Bert Schellekens.

Gioirle, 23 mei 2018. Cees Pelkmans neemt als raadslid het stokje over van Bert Schellekens die gisteren als wethouder werd geinstalleerd.

CeesPelkmans eed

Goirle, 22 mei 2018 vond de installatie van het nieuwe college plaats.

Goirle, 10 mei 2018 – Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD treden naar buiten met de namen van de beoogde wethouders voor de aankomende vier jaar.

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Piet Poos (CDA), Marijo Immink (Pro Actief Goirle) en Johan Swaans (VVD) zijn de beoogde wethouderskandidaten voor de bestuursperiode 2018-2022.

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 15 mei wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en de benoeming van de wethouders.

Goirle, 7 mei 2018 –Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD bezegelen de gevormde coalitie door middel van de presentatie van het bestuursakkoord Goirle voor de komende jaren.