Trots op onze Nederlandse top sporters, maar in het bijzonder op Ireen Wust.

 Ireen Wst Sochi 2014 1x1

Tijdens de kickoff van verkiezingsperiode op 22 januari in het CC Jan van Besouwhuis, presenteerden de lijsttrekkers van de verschillende partijen zich aan het publiek. 

Kijk nu naar de presentatie van Lijsttrekker Bert Schellekens.

Door wind en regen zijn onze helden van de plakploeg eropuit getrokken om Goirle en Riel kennis te laten nemen van onze partij. Gewapend met ladder, lijm en posters kleurde in een paar dagen tijd onze mooie gemeente oranje. Een chapeau voor deze kranige mannen! (Foto: Telegraaf 14 februari 2014)

plakken LRG posters 

 

Tijdens de jaarvergadering van Lijst Riel Goirle (LRG) is op 12 februari de Zilveren Grenspaal feestelijk uitgereikt aan Jack Kouwenberg.

De Zilveren Grenspaal is de hoogste blijk van waardering van LRG. Hij wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtengoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk. Het ondersteunen van ‘de lokale gedachte’ heeft een bindend effect op onze gemeente. Het geeft een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid. Het is de bestaansreden voor LRG en de kernwaarde voor de partij.

Alle Goirlese politieke partijen presenteren zich op 22 januari in het Jan van Besouw. U komt toch ook?

Op 19 maart 2014 kiezen we onze nieuwe gemeenteraad. Een spannende campagnetijd breekt aan, want elke partij wil natuurlijk het verschil maken en u met hun bevlogen boodschap in het hart raken.

Wat mogen we van ze verwachten in de komende campagneperiode? Welke politieke en maatschappelijke issues stellen de partijen centraal in hun programma's? En wie zijn de mensen die namens de partijen het verschil gaan maken?