Joke Aerts-Hermans

Intens verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van een van de belangrijkste leden van onze partij, ons ex-Raadslid, Lid in de Orde van Oranje Nassau, Joke Aerts-Hermans.
Verbaasd ook... Deze week hebben zoveel LRG'ers haar nog gesproken, op de tennisbaan van TV Riel, bij de boerenschuur, tijdens de buurt-BBQ van de Kerkeinders, tijdens de organisatie van de LRG-dag 2014 waar Joke ook haar schouders onderzette. Het is voor ons niet te bevatten...

Goirle – Tijdens de laatste ledenvergadering voor de verkiezingen heeft Lijst Riel Goirle haar nieuwe bestuur gepresenteerd.

“Een goed en evenwichtig team, vol talent en ervaring”, zo noemde de nieuwe partijvoorzitter Mark Verhoeven de nieuwe bestuurssamenstelling. Verhoeven, zelf pas 27, volgt hiermee Tim Appels op die had aangegeven na vier jaar voorzitterschap niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie.

“Dat jongeren belangrijk zijn binnen de partij laat ook de aanstelling van Gies Coppens (20) als secretaris eens te meer zien”, aldus Verhoeven die ook verheugd was mede te delen dat personen als, Jan van Gulik (vicevoorzitter), Miranda Kleijnen (penningmeester), Leon Smeets en Jef van de Lisdonk (beide algemeen lid) bereid zijn gevonden zitting te nemen in het nieuwe bestuur.

Trots op onze Nederlandse top sporters, maar in het bijzonder op Ireen Wust.

 Ireen Wst Sochi 2014 1x1

Tijdens de kickoff van verkiezingsperiode op 22 januari in het CC Jan van Besouwhuis, presenteerden de lijsttrekkers van de verschillende partijen zich aan het publiek. 

Kijk nu naar de presentatie van Lijsttrekker Bert Schellekens.

Door wind en regen zijn onze helden van de plakploeg eropuit getrokken om Goirle en Riel kennis te laten nemen van onze partij. Gewapend met ladder, lijm en posters kleurde in een paar dagen tijd onze mooie gemeente oranje. Een chapeau voor deze kranige mannen! (Foto: Telegraaf 14 februari 2014)

plakken LRG posters 

 

Tijdens de jaarvergadering van Lijst Riel Goirle (LRG) is op 12 februari de Zilveren Grenspaal feestelijk uitgereikt aan Jack Kouwenberg.

De Zilveren Grenspaal is de hoogste blijk van waardering van LRG. Hij wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtengoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk. Het ondersteunen van ‘de lokale gedachte’ heeft een bindend effect op onze gemeente. Het geeft een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid. Het is de bestaansreden voor LRG en de kernwaarde voor de partij.