In 2016 kunnen we niet meer om duurzaamheid heen. Veel mensen weten alleen niet hoe ze zelf een verschil kunnen maken. De gemeente organiseert daarom op maandag 30 mei 2016 een informatieavond rondom dit thema in Cultureel Centrum Jan van Besouw van 20.00 tot 22.00 uur. Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom.

’Energie-coöperaties, hoe doe je dat?'

In veel gemeenten zijn er al samenwerkingen ontstaan waarmee kennis wordt gedeeld en de kosten van duurzame investeringen worden verdeeld. Met de informatieavond ’Energie-coöperaties, hoe doe je dat?’ wil de gemeente de inwoners van Goirle meer informatie geven over duurzame ambities en hoe mensen zelf kunnen investeren in energie-neutrale woningen en initiatieven kunnen starten om zo tot echte duurzaamheid te komen.

Samen duurzame energie opwekken

In gemeenschappelijk verband is er op vele manieren duurzame energie te realiseren, mensen kunnen bijvoorbeeld samen besluiten energie op te wekken met biomassa of windmolens. Op huishoudelijk niveau kan ook verschil gemaakt worden, dan valt natuurlijk te denken aan goede isolatie, zonnepanelen, HR-ketels en warmtepompen.

Lijst Riel Goirle blijft samen zoeken naar een oplossing

RIEL - De boodschap die de Rielenaren afgaven tijdens de inloopavond van donderdagavond in De Leijbron was: zorg voor afdoende maatregelen aan de doorgaande route waardoor trillingen in woningen en geluidsoverlast tot het verleden behoren op de Tilburgseweg, de Dorpstraat en de Kerkstraat.

Het stond aan het begin van de avond tjokvol met belangstellenden in de vergaderkamer, waar de avond door de gemeente gehouden werd. Dat leidde bij sommige bezoekers tot irritatie (te technisch-onvoldoende info), terwijl anderen hun waardering uitspraken voor de gekozen vorm.

Op vier plekken werd door ambtenaren uitleg gegeven over onderzoeken naar trillingen, geluidsoverlast, verkeersonveiligheidsgevoelens en de vervoersbewegingen. De route is al vele jaren onderwerp van gesprek. Muren scheuren als gevolg van trillingen door het verkeer en er is geluidsoverlast. In de afgelopen jaren werden op plekken aan de route meerdere werkzaamheden uitgevoerd om de overlast aan te pakken.

Het college van B&W neemt op termijn een besluit over een welke maatregelen er genomen worden om de overlast aan te pakken. Bron BD

Al snel na de breuk tussen het CDA en Pro Actief Goirle, VVD, PvdA hebben er, door de constructieve houding van Lijst Riel Goirle in de gemeenteraad oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te kijken of er een nieuwe coalitie kon worden gevormd. Een coalitie waarin ook de uitgangspunten van Lijst Riel Goirle tot haar recht zouden komen.

Deze gesprekken hebben geleid tot een aanscherping van het al bestaande bestuursakkoord.

Zo komt er in de komende bestuursperiode meer aandacht voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en huurwoningen, worden bewoners actiever betrokken bij verkeersonveilige situaties, moet het Jan van Besouw toekomst bestendiger worden gemaakt en moet er een integrale afweging worden gemaakt over het ophalen en verwerken van ons restafval.

Door de toetreding tot de coalitie is Lijst Riel Goirle raadslid Harry van de Ven op 2 februari 2016 geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Goirle. Hij zal worden opgevolgd door Erik Schellekens. Wij wensen hen beide heel veel plezier en succes toe met deze nieuwe uitdaging!

Bij het voormalige Huis in De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle komt een monument om alle daar geboren kinderen te gedenken. Dit heeft de gemeenteraad van Goirle dinsdagavond unaniem besloten op aangeven van de Lijst Riel Goirle.

Nog steeds is De Bocht een opvangcentrum voor vrouwen, nu onderdeel van Kompaan en De Bocht. De raad besliste ook unaniem om de grond van De Bocht aan te kopen voor vrije-sectorkavels te realiseren. De vrouwenopvang verhuist dan naar de Rillaersebaan. Daar wordt het huidige pand verbouwd met de opbrengsten van de grondverkoop.

Bron: BD

lrgdag roovertseleij2015

Afgelopen zaterdag heeft Lijst Riel Goirle weer de jaarlijkse partijdag georganiseerd. Leden, actief of niet, genoten samen met hun partner op deze gezellige ‘lokale’ dag van de natuur en de monumenten die onze gemeente rijk is.

Dit jaar verzamelde men zich bij de nieuwe Brabantse Natuurpoort, die Goirle rijk is: de Roovertsche Ley. De aanwezige kregen door eigenaren en uitbaters Maud en Rob Mutsaers in samenwerking met Rocks & Rivers een rondleiding. De faciliteiten waar onder fietsoplaadpunten, klimbos, keuken, B&B en de natuurlijke inrichting aan de rand van Gorp en Roovert werden uitgebreid besproken en bezichtigd.

 grenspaal cees pelkmans320x432

De zilveren grenspaal is de hoogste blijk van waardering van Lijst Riel Goirle. Hij wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtegoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk binnen onze gemeente. Tijdens de Lijst Riel Goirle-dag op 19 september is de zilveren grenspaal feestelijk uitgereikt aan Cees Pelkmans.