Al snel na de breuk tussen het CDA en Pro Actief Goirle, VVD, PvdA hebben er, door de constructieve houding van Lijst Riel Goirle in de gemeenteraad oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te kijken of er een nieuwe coalitie kon worden gevormd. Een coalitie waarin ook de uitgangspunten van Lijst Riel Goirle tot haar recht zouden komen.

Deze gesprekken hebben geleid tot een aanscherping van het al bestaande bestuursakkoord.

Zo komt er in de komende bestuursperiode meer aandacht voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en huurwoningen, worden bewoners actiever betrokken bij verkeersonveilige situaties, moet het Jan van Besouw toekomst bestendiger worden gemaakt en moet er een integrale afweging worden gemaakt over het ophalen en verwerken van ons restafval.

Door de toetreding tot de coalitie is Lijst Riel Goirle raadslid Harry van de Ven op 2 februari 2016 geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Goirle. Hij zal worden opgevolgd door Erik Schellekens. Wij wensen hen beide heel veel plezier en succes toe met deze nieuwe uitdaging!

Bij het voormalige Huis in De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle komt een monument om alle daar geboren kinderen te gedenken. Dit heeft de gemeenteraad van Goirle dinsdagavond unaniem besloten op aangeven van de Lijst Riel Goirle.

Nog steeds is De Bocht een opvangcentrum voor vrouwen, nu onderdeel van Kompaan en De Bocht. De raad besliste ook unaniem om de grond van De Bocht aan te kopen voor vrije-sectorkavels te realiseren. De vrouwenopvang verhuist dan naar de Rillaersebaan. Daar wordt het huidige pand verbouwd met de opbrengsten van de grondverkoop.

Bron: BD

lrgdag roovertseleij2015

Afgelopen zaterdag heeft Lijst Riel Goirle weer de jaarlijkse partijdag georganiseerd. Leden, actief of niet, genoten samen met hun partner op deze gezellige ‘lokale’ dag van de natuur en de monumenten die onze gemeente rijk is.

Dit jaar verzamelde men zich bij de nieuwe Brabantse Natuurpoort, die Goirle rijk is: de Roovertsche Ley. De aanwezige kregen door eigenaren en uitbaters Maud en Rob Mutsaers in samenwerking met Rocks & Rivers een rondleiding. De faciliteiten waar onder fietsoplaadpunten, klimbos, keuken, B&B en de natuurlijke inrichting aan de rand van Gorp en Roovert werden uitgebreid besproken en bezichtigd.

 grenspaal cees pelkmans320x432

De zilveren grenspaal is de hoogste blijk van waardering van Lijst Riel Goirle. Hij wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtegoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk binnen onze gemeente. Tijdens de Lijst Riel Goirle-dag op 19 september is de zilveren grenspaal feestelijk uitgereikt aan Cees Pelkmans.

tim cees640

Tim appels (l) en Cees Pelkmans

Goirle – Een ongelooflijk moeilijke beslissing, maar na lang wikken en wegen heeft Cees Pelkmans moeten besluiten zijn raadslidmaatschap neer te leggen. Omdat hij vanwege zijn drukke baan niet meer voldoende tijd kon besteden aan het raadswerk, nam hij dinsdagavond afscheid van de gemeenteraad van Goirle. Tim Appels volgt hem op.

Harry van de Ven

Goirle - bij zijn afscheid als directeur van openbare basisschool Den Bongerd in Goirle heeft burgemeester Machteld Rijsdorp een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Harry van de Ven. De heer Van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.