LRG bedankt onze oud-burgemeester voor de afgelopen jaren. Haar betrokkenheid en inzet werd altijd zeer gewaardeerd. We wensen haar nog veel geluk en een goede gezondheid met haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. We zullen elkaar hopelijk nog vaak zien!

 

Op 7 september vergaderde de commissie ruimte onder andere over de doorgaande route in Riel. Jozef van de Corput en bewonersgroep "Echt Riel" kwamen inspreken. Op 27 september a.s. zal er in de raadsvergadering hopelijk een positieve uitslag zijn voor deze jarenlang slepende zaak.

LRG heeft zich altijd ingezet om de belangen van de bewoners te behartigen en deze moeilijke kwestie tot een goed einde te bregen. Wethouder Harry van de Ven van LRG maakt zich sterk voor deze zaak. LRG is positief.

Een bijzonder mens, tomeloze inzet en altijd betrokken. Een Goirlenaar die terecht onderscheiden is. LRG feliciteert Eric van Rouwendaal met zijn Koninklijke onderscheiding!

Door Liselotte Franssen

Op donderdagavond 14 juli 2016 zijn Erik Schellekens en ik op werkbezoek geweest bij het Loket in Goirle. De aanleiding was het vernieuwde zorgcentrum die de gebruikers graag wilden laten zien en die de raad mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer inzicht te krijgen in het werk binnen het Loket. De avond werd georganiseerd door Contour de Twern, ‘t Loket, MEE, GGD, IMW en WOS. De groep genodigden bestond uit diverse raadsleden, leden van de participatieraad, vertegenwoordigers van de KBO, platform Minima, platform Gehandicapten en de Werkgroep Opvang Statushouders.

 

Om de genodigden een praktijkgericht kijkje in de keuken te geven, werden via workshops diverse casussen voorgelegd. Hierdoor werd duidelijk waar de instanties tegenaan lopen en welke dilemma’s ze tegenkomen. Het beoogde doel was enig inzicht te geven in wat er gebeurt met de inspanningen die de gemeente zich heeft voorgenomen in het versterken van het sociale veld van ‘t Loket.

 

Onze gemeente heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan, maar hoe veilig is Goirle nu echt voor fietsers?

 

Om daarachter te komen was er op vrijdagmiddag 15 juli een themabijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd.

Namens Lijst Riel Goirle namen Mark Verhoeven en Bert Schellekens deel aan deze bijeenkomst. Naast de lokale politieke partijen waren er ook een aantal externe deskundigen van Veilig Verkeer Nederland, Wielersportbond NTFU en WTC De Hellen uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 

Na een aantal korte presentaties over de ontwikkelingen van o.a. E-bikes, milieudoelstellingen en het fietstoerisme ging men met de fiets op pad om de veiligheid van de fietsers in de praktijk te toetsen.

 

 

Mark van Stappershoef wordt door de gemeenteraad aanbevolen als de nieuwe burgemeester van Goirle. De gemeenteraad heeft dat op 5 juli 2016 in een extra raadsvergadering besloten.

Profielschets

De gemeenteraad heeft in februari een profielschets gemaakt waarin de uitkomst van een enquête waarop meer dan 800 inwoners hebben gereageerd is verwerkt. De vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad heeft op basis van deze profielschets een selectie gemaakt uit de 43 sollicitanten.
Mark van Stappershoef (51) is op dit moment kabinetschef van de commissaris van de Koning in Brabant. Hij is lid van het CDA.
Mark van Stappershoef is geboren in Goirle en opgegroeid "aan de andere kant van het viaduct" aan de Goirleseweg in Tilburg. Hij is daardoor verbonden met Goirle.
Mark van Stappershoef is een energieke, toegankelijke man die verbinding kan maken in zowel bestuurlijke netwerken als in de contacten op straat. Vanuit zijn werkervaring heeft Mark van Stappershoef zeer veel kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook kent hij door zijn werk het krachtenveld rondom een burgemeester als geen ander. Hij is sterk en overtuigend en heeft een goede visie op de rollen en taken binnen het lokaal bestuur.
Mark van Stappershoef is getrouwd en heeft 4 kinderen.