Mijn naam is Erik Schellekens. Ik sta op plaats drie op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten gaat over de toekomstbestendigheid van onze kernen. We zien dat een aantal voorzieningen nog niet voldoende zijn aangepast op de veranderende samenleving. Vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden maar ook het groeiende inwonersaantal gaat in rap tempo. Dit betekent nogal wat voor het aanbod van woningen en voorzieningen in Goirle en Riel.

Mijn naam is Mark Verhoeven en sta op plek vier op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is de verduurzaming van Goirle en Riel. Bij een duurzaam Goirle en Riel denk ik aan een gemeenschap die in harmonie met haar omgeving leeft.

Mijn naam is Miranda Kleijnen-Vinke. Ik sta op plek 5 op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is infrastructuur zonder knelpunten. Voor mij betekent dit bereikbaarheid, zowel op het gebied van wegen als op het gebied van communicatie. Duidelijke en veilige wegen zorgen ervoor dat Goirle goed bereikbaar is en blijft. Door de toenemende verkeersdrukte is het belangrijk mogelijke knelpunten op tijd te signaleren en daar waar nodig aan te pakken.

Het LOG heeft van alle politieke partijen in de gemeente Goirle een film gemaakt. Bekijk nu de film van LRG.

In aanloop op de verkiezingen worden traditiegetrouw posters en borden opgehangen in de dorpen. LRG was er als eerste klaar voor. Met dank aan onze plakploeg onder leiding van Frans Theijs.

Naast de papieren posters gaat LRG voor vernieuwing en is onze verkiezingscampagne ook digitaal op straat te zien in Goirle.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maakt de LOG korte films van alle politieke partijen in Goirle. 3 februari was het de beurt aan LRG. Het was een waterkoude dag, maar droog en de stemming zat er goed in. Lijsttrekkers Bert Schellekens en Liselotte Franssen voerden het woord namens de partij. 

De films zijn binnenkort te zien op de kanalen van het LOG via Ziggo en YouTube.