LRG Scherm Bedankt

Op woensdag 14 maart is het project Bijenlandschap Bels Lijntje officieel van start gegaan op Landgoed Leijkant. Wethouder Harry van de Ven opende hier een hotel voor bijen en andere insecten. Ook stak hij met kinderen uit groep zeven en acht van De Vonder de handen uit de mouwen. "Samen zorgen we er zo voor dat de biodiversiteit rondom het Bels Lijntje wordt verbeterd", aldus de wethouder.

Drie actieve senioren roepen op om op 21 maart om te gaan stemmen.

Leon Smeets, Piet Jacobs en Frans Theys zijn alle drie woonachtig in Goirle. Als vrijwilliger, maar ook als betrokken inwoner zetten zij zich op allerlei manieren in voor de Goirlese gemeenschap. Alle drie de heren zijn eveneens lid van Lijst Riel Goirle.

Begin 2016 trad Lijst Riel Goirle tussentijds toe tot de coalitie. Harry van de Ven werd wethouder Verkeer en Vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en Volksgezondheid. Er was geen tijd te verliezen om belangrijke zaken voor LRG te gaan verwezenlijken. In dit artikel zullen er enkele opgesomd worden.

Mijn naam is Bert Schellekens. Op dit moment ben ik fractievoorzitter van de LRG-fractie en bij de komende raadsverkiezingen ben ik wederom lijsttrekker.

Een groot gedeelte van de afgelopen vier jaar heeft onze fractie deelgenomen aan het college en heeft dus de gemeente meebestuurd. We zijn tevreden over de resultaten die behaald zijn maar zien zeker nog verbeterpunten. Vooral in de relatie tussen burgers en gemeente.

Mijn naam is Liselotte Franssen en ik sta als tweede op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is een integrale visie op sport, kunst en cultuur.

Goirle en Riel kenmerken zich als actieve kernen met vele sportmogelijkheden en een bruisend verenigingsleven. De gemeente Goirle kent vele beleidsdocumenten en alles lijkt goed geregeld. Grotendeels is dit ook waar, maar waar het aan ontbreekt is samenhang. Op dit moment zijn de kosten voor de zogenoemde vierkante meters ondergebracht in de portefeuille van ruimte, maar de inhoudelijke activiteiten worden bekeken vanuit welzijn. LRG pleit voor een samenhangende visie.