Mijn naam is Bert Schellekens. Op dit moment ben ik fractievoorzitter van de LRG-fractie en bij de komende raadsverkiezingen ben ik wederom lijsttrekker.

Een groot gedeelte van de afgelopen vier jaar heeft onze fractie deelgenomen aan het college en heeft dus de gemeente meebestuurd. We zijn tevreden over de resultaten die behaald zijn maar zien zeker nog verbeterpunten. Vooral in de relatie tussen burgers en gemeente.

Mijn naam is Liselotte Franssen en ik sta als tweede op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is een integrale visie op sport, kunst en cultuur.

Goirle en Riel kenmerken zich als actieve kernen met vele sportmogelijkheden en een bruisend verenigingsleven. De gemeente Goirle kent vele beleidsdocumenten en alles lijkt goed geregeld. Grotendeels is dit ook waar, maar waar het aan ontbreekt is samenhang. Op dit moment zijn de kosten voor de zogenoemde vierkante meters ondergebracht in de portefeuille van ruimte, maar de inhoudelijke activiteiten worden bekeken vanuit welzijn. LRG pleit voor een samenhangende visie.

Mijn naam is Erik Schellekens. Ik sta op plaats drie op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten gaat over de toekomstbestendigheid van onze kernen. We zien dat een aantal voorzieningen nog niet voldoende zijn aangepast op de veranderende samenleving. Vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden maar ook het groeiende inwonersaantal gaat in rap tempo. Dit betekent nogal wat voor het aanbod van woningen en voorzieningen in Goirle en Riel.

Mijn naam is Mark Verhoeven en sta op plek vier op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is de verduurzaming van Goirle en Riel. Bij een duurzaam Goirle en Riel denk ik aan een gemeenschap die in harmonie met haar omgeving leeft.

Mijn naam is Miranda Kleijnen-Vinke. Ik sta op plek 5 op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is infrastructuur zonder knelpunten. Voor mij betekent dit bereikbaarheid, zowel op het gebied van wegen als op het gebied van communicatie. Duidelijke en veilige wegen zorgen ervoor dat Goirle goed bereikbaar is en blijft. Door de toenemende verkeersdrukte is het belangrijk mogelijke knelpunten op tijd te signaleren en daar waar nodig aan te pakken.

Het LOG heeft van alle politieke partijen in de gemeente Goirle een film gemaakt. Bekijk nu de film van LRG.