Vrijdag 20 april is het project Hoofdroute Riel halverwege. Dan is de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg klaar en ligt het riool erin. Om dit moment te markeren, zal de afscheidnemende wethouder van verkeer - Harry van de Ven - een officiële handeling verrichten rond 16.00 uur op de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg.

De onderhandelingen tussen LRG (Lijst Riel Goirle) met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle zijn volop aan de gang, maar er is nog geen witte rook.

“De gesprekken verlopen op ontspannen wijze” laat fractievoorzitter Bert Schellekens van LRG weten. “Om tot een goede samenwerking te komen is het van groot belang dat we zorgvuldig te werk gaan. We richten ons momenteel vooral op de inhoud van het bestuursakkoord en nog niet op de ‘poppetjes’. De uitwerking van het bestuursakkoord vordert gestaag en er zijn tot nog toe geen breekpunten” aldus de fractievoorzitter.

29 maart 2018. Zeven leden van de gemeenteraad van Goirle namen dinsdagavond 27 maart 2018 afscheid. Op donderdag de 29e werd de nieuwe raad geïnstalleerd. LRG heeft met een bezetting van vier zetels de grootste fractie en bestaat uit Bert Schellekens, Liselotte Franssen, Erik Schellekens en nieuwkomer in de raad Mark Verhoeven. 

21 maart 2018  was een belangrijke dag voor alle politieke partijen in Goirle. Tijdens de uitslagenavond in het CC Jan van Besouw was die spanning duidelijk voelbaar. 

Met elke bekendmaking per stembureau slaakte de aanwezigen diepe zuchten of klonk er applaus. Bij de definitieve ontknoping rond de klok van twaalf was de overwinning voor onze partij duidelijk. Lijst Riel Goirle is veruit de grootste partij geworden in Goirle. In totaal werden 2243 stemmen uitgebracht op onze partij.

Goirle, 6 april 2018

LRG (Lijst Riel Goirle), de grootste partij in Goirle en kartrekker in de coalitiebesprekingen, heeft bekend gemaakt dat afgelopen dinsdag de tweede gespreksrondes hebben plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Na de eerste verkennende gesprekken tussen LRG en de overige zeven politieke partijen in Goirle, is LRG met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle het vervolgtraject ingestapt.

LRG (Lijst Riel Goirle), de grootste partij in Goirle en kartrekker in de coalitiebesprekingen, heeft bekend gemaakt dat afgelopen dinsdag de tweede gespreksrondes hebben plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Na de eerste verkennende gesprekken tussen LRG en de overige zeven politieke partijen in Goirle, is LRG met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle het vervolgtraject ingestapt.