Respectvol en Fatsoenlijk

Lijst Riel Goirle staat voor fatsoen.
Wij hebben respect voor de andere mening.
Wij zullen met eenieder in overleg treden, argumenten uitwisselen, goed luisteren, belangen afwegen en daarna pas conclusies trekken. Beslissingen worden genomen in het algemeen belang van de gemeente, voor nu en in de toekomst, zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen.