Duidelijk en Realistisch

Een goede communicatie met onze inwoners is van essentieel belang voor het scheppen van een vertrouwensband tussen het gemeentelijk apparaat en onze inwoners. Hoogste prioriteit moet zijn: dienstverlening aan de burgers.

Brieven moeten op tijd worden beantwoord, klachten moeten serieus worden behandeld. Lijst Riel Goirle is gewend het beleid duidelijk uit te leggen en de inwoners te betrekken bij nieuw beleid. Het dualisme heeft tot op heden de politiek niet dichter bij de burgers gebracht. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing gaan wij bekijken hoe onze inwoners meer te betrekken bij onderwerpen die hen direct aangaan door bijvoorbeeld de commissievergaderingen anders in te richten.