Lijst Riel Goirle treedt toe tot de coalitie, Harry van de Ven nieuwe wethouder

Al snel na de breuk tussen het CDA en Pro Actief Goirle, VVD, PvdA hebben er, door de constructieve houding van Lijst Riel Goirle in de gemeenteraad oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te kijken of er een nieuwe coalitie kon worden gevormd. Een coalitie waarin ook de uitgangspunten van Lijst Riel Goirle tot haar recht zouden komen.

Deze gesprekken hebben geleid tot een aanscherping van het al bestaande bestuursakkoord.

Zo komt er in de komende bestuursperiode meer aandacht voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en huurwoningen, worden bewoners actiever betrokken bij verkeersonveilige situaties, moet het Jan van Besouw toekomst bestendiger worden gemaakt en moet er een integrale afweging worden gemaakt over het ophalen en verwerken van ons restafval.

Door de toetreding tot de coalitie is Lijst Riel Goirle raadslid Harry van de Ven op 2 februari 2016 geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Goirle. Hij zal worden opgevolgd door Erik Schellekens. Wij wensen hen beide heel veel plezier en succes toe met deze nieuwe uitdaging!