Fractie weer compleet

Met de benoeming van Paul Brouwers als raadslid en Isabelle Visser als burgerraadslid, is de fractie van LRG weer compleet. Mark Verhoeven is de nieuwe fractievoorzitter en vervangend voorzitter van de raad. 

De fractie ziet er nu alsvolgt uit:

Mark Verhoeven  Fractievoorzitter
Erik Schellekens  Raadslid
Cees Pelkmans  Raadslid
Paul Brouwers Raadslid
Frans Theijs Burgerlid
Isabelle Visser Burgerlid