Benoemingen in bijzondere tijden

In de raadsvergadering van dinsdag 31 maart staat gepland om het besluit te nemen om Liselotte Franssen te benoemen als wethouder, Paul Brouwers te benoemen als nieuw raadslid en Isabelle Visser als burgerlid. Tijdens de coronacrisis zijn alle fysieke gemeenteraadsvergaderingen tot en met 6 april geannuleerd. De installatie van het raadslid en de wethouder vindt op een aangepaste manier plaats. In deze moeilijke tijd vindt de gemeenteraad het van belang dat het college en de raad weer op volle sterkte zijn.

De benoemingen moeten in een raadsvergadering gebeuren. De gemeenteraad kan niet digitaal besluiten en kan de benoemingen niet achteraf bekrachtigen. Omdat binnen de gemeenteraad geen verschil van inzicht bestaat over de benoemingsbesluiten van de wethouder en het nieuwe raadslid, is gezocht naar een manier waarop besluiten genomen kunnen worden, met zo min mogelijk aanwezigen. Zo wordt rekening gehouden met de maatregelen die getroffen zijn door het rijk om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Proces
Op maandag 30 maart, om 17.00 uur wordt een vergadering uitgeschreven – waarbij alleen burgemeester en griffier aanwezig zijn. Nadat geconstateerd is dat onvoldoende raadsleden op de vergadering zijn verschenen om deze te beginnen (het quorum), schrijft de burgemeester een nieuwe vergadering uit voor dinsdag 31 maart, 19.30 uur. Bij deze vergadering hoeft het quorum niet aanwezig te zijn. Een beperkt aantal raadsleden kan de besluiten dan nemen. Deze vergadering, met als enig beslispunt de benoeming van de nieuwe wethouder en een nieuw raadslid, duurt zo kort mogelijk.