Coalitiebesprekingen Goirle van start

Goirle, 6 april 2018

LRG (Lijst Riel Goirle), de grootste partij in Goirle en kartrekker in de coalitiebesprekingen, heeft bekend gemaakt dat afgelopen dinsdag de tweede gespreksrondes hebben plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Na de eerste verkennende gesprekken tussen LRG en de overige zeven politieke partijen in Goirle, is LRG met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle het vervolgtraject ingestapt.

“Dat betekent niet dat we hiermee de andere partijen direct aan de kant schuiven” aldus Bert Schellekens, fractievoorzitter van LRG. “Het is nu van belang dat we na de verkennende gesprekken de diepte in gaan. De partijen met wie we nu aan tafel zitten hebben ons het beeld gegeven dat zij op dit moment het beste aansluiten bij een breed gedragen visie. We streven naar een evenwichtige coalitie waarbij we voornamelijk kijken naar ambities voor een toekomstbestendig Goirle. Waar willen we over vier jaar, maar ook over tien jaar staan? Het is nu nog te prematuur om te zeggen dat we met de genoemde partijen de coalitie zullen vormen. De onderhandelingen zullen dat moeten uitwijzen.”

De tweede gespreksronde vormt de aftrap om gezamenlijke ambities helder te krijgen. In de aankomende weken worden de ambities naast elkaar gelegd en zullen alle partijen in overleg een werkbaar compromis bedenken dat de basis vormt voor het nieuwe akkoord.

Lees ook: Brabants Dagblad 6 april 2018