LRG Lokaal sterk

Begin 2016 trad Lijst Riel Goirle tussentijds toe tot de coalitie. Harry van de Ven werd wethouder Verkeer en Vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en Volksgezondheid. Er was geen tijd te verliezen om belangrijke zaken voor LRG te gaan verwezenlijken. In dit artikel zullen er enkele opgesomd worden.

Als eerste werd de aandacht gericht op de oplossing voor het al jaren slepende probleem van de geluidsoverlast op de hoofdroute door Riel. Dit is in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van ondernemers en bewoners gebeurd. Zij hebben zelfs deelgenomen aan de aanbesteding. Het resultaat wordt momenteel verwezenlijkt.

In dezelfde portefeuille Verkeer en Vervoer zijn de volgende projecten gerealiseerd of in voorbereiding:

 • Een rotonde en een kruispunt op de Turnhoutsebaan zijn gerealiseerd. De voorbereidingen voor de laatste rotonde en de faunapassage zijn nagenoeg afgerond, zodat deze op korte termijn tot uitvoering kunnen komen.
 • De Rillaersebaan is voorzien van geluidsreducerend asfalt waardoor de geluidsoverlast voor de aanliggende woningen is gereduceerd.
 • De uitvoering voor de herinrichting van de Baronielaan wordt nog in dit kwartaal gestart.
 • Het plan voor de centrumcirculatie en de herinrichting van de Tilburgseweg is door de gemeenteraad goedgekeurd en de uitvoering wordt momenteel voorbereid.
 • De herinrichting van de kruispunten op de Hoogeindseweg is voorbereid en start in het tweede kwartaal. 

Duurzaamheid nadrukkelijk op de kaart te zetten was eveneens een belangrijk onderwerp van LRG. Alle ambities, onderzoeken en acties zijn opgenomen in het Milieubeleidsplan “Duurzaam Goirle“. Daarvan zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd:

 • Invoering nieuwe inzamelwijze van onze afvalstromen om te komen tot zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en zo min mogelijk restafval. We zijn gedaald van 192kg naar 120kg fijn huishoudelijk restafval. Nu op weg naar 60kg in 2021.
 • Stimuleren van projecten voor huisisolatie en aanleg van zonnepanelen.

Deze zijn uiteindelijk gerealiseerd door de inzet van Buurkracht en Coöperatie Duurzaam Riel Goirle

 • Zonnepanelen op het Gemeentehuis en binnenkort ook op de Haspel
 • Project Groene Speelpleinen
 • Onderzoek naar mogelijkheden van zonneweides en windenergie.
 • Invoering Duurzaamheidslening
 • Openbare verlichting voorzien van Led
 • Inkoop door gemeente van Groene Energie. 

Duurzaamheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst en staat niet voor niets ook voor de komende jaren op de politieke agenda van LRG.

Mede door een constructieve samenwerking met onze inwoners, de verschillende raadsfracties en het college kijken we terug op een periode van ruim twee jaar waarin LRG ertoe deed en daardoor een bijdrage heeft mogen leveren aan een beter Goirle.

Bij de verkiezingen op 21 maart sta ik als lijstduwer op de lijst van LRG, omdat ik het belangrijk vind, dat LRG haar belangrijke werk voort moet kunnen zetten.

Ik zal echter zelf niet meer deelnemen aan de actieve politiek, omdat ik dat graag na 17 jaar aan een nieuwe generatie over wil laten. Harry van de Ven Wethouder namens LRG