Betrokken burgers, betrokken overheid

Mijn naam is Bert Schellekens. Op dit moment ben ik fractievoorzitter van de LRG-fractie en bij de komende raadsverkiezingen ben ik wederom lijsttrekker.

Een groot gedeelte van de afgelopen vier jaar heeft onze fractie deelgenomen aan het college en heeft dus de gemeente meebestuurd. We zijn tevreden over de resultaten die behaald zijn maar zien zeker nog verbeterpunten. Vooral in de relatie tussen burgers en gemeente.

Niet dat die slecht is maar het kan zoveel beter, vooral door aanpassing van houding en gedrag van de gemeentelijke organisatie. Bij projecten in de omgeving (woningbouw, maar ook infrastructuur) worden bewoners volgens ons nog te vaak geconfronteerd met plannen die al ver af zijn. Dat is natuurlijk niet de manier om draagvlak te krijgen of bewoners te bewegen mee te denken. Door bewonersoverleg aan het begin van een project te zetten worden bewoners veel meer gestimuleerd op een positieve wijze mee te denken. En dat is natuurlijk veel stimulerender dan formeel bezwaar aan te tekenen tegen plannen waar je als bewoner nauwelijks bij betrokken bent geweest.

Om dit te bereiken hoef je niet eens regels of procedures aan te passen. Je meer verplaatsen in wat plannen van zowel de gemeente als van ontwikkelaars voor de bewoners betekenen volstaat volgens ons al. Bewoners worden volgens ons niet lastig geboren maar lastig gemaakt. En de gemeente is er voor haar inwoners, en niet andersom…