Integrale visie op sport, kunst en cultuur

Mijn naam is Liselotte Franssen en ik sta als tweede op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is een integrale visie op sport, kunst en cultuur.

Goirle en Riel kenmerken zich als actieve kernen met vele sportmogelijkheden en een bruisend verenigingsleven. De gemeente Goirle kent vele beleidsdocumenten en alles lijkt goed geregeld. Grotendeels is dit ook waar, maar waar het aan ontbreekt is samenhang. Op dit moment zijn de kosten voor de zogenoemde vierkante meters ondergebracht in de portefeuille van ruimte, maar de inhoudelijke activiteiten worden bekeken vanuit welzijn. LRG pleit voor een samenhangende visie.

 

We weten wat de gebouwen en sportvelden ons kosten, maar kennen we de waarde van de inhoudelijke activiteit en zetten we daar voldoende op in? Zowel sport als kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers in een prettige leefomgeving. Inwoners kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten en genieten van sport, kunst en cultuur. Een bijkomend positief effect is dat door sport, kunst en cultuur een gezonde leefstijl wordt bevorderd, het gaat vereenzaming tegen en het stimuleert creativiteit. Als we deze effecten goed in beeld kunnen krijgen en kunnen afzetten tegen de primaire kosten, dan kan het zo maar zijn dat de bijdrage in leefbaarheid zwaarder weegt dan de euro’s die de accommodatie kost.

Niet alle sporten en verenigingen zijn gehuisvest in gemeentelijke gebouwen, de integrale visie die LRG voor ogen heeft moet juist ook aan hen aandacht besteden. Dit kan door nieuwe sporten te promoten en te zorgen voor een goede en betaalbare sportinfrastructuur. Belangrijkste is dat alle sportclubs, kunst- en cultuurcentra en verenigingen betrokken worden bij het opzetten van de integrale visie.