Goirle en Riel: klaar voor de toekomst

Mijn naam is Erik Schellekens. Ik sta op plaats drie op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten gaat over de toekomstbestendigheid van onze kernen. We zien dat een aantal voorzieningen nog niet voldoende zijn aangepast op de veranderende samenleving. Vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden maar ook het groeiende inwonersaantal gaat in rap tempo. Dit betekent nogal wat voor het aanbod van woningen en voorzieningen in Goirle en Riel.

Ik vind dat het mogelijk moet zijn om van jong tot oud in Goirle en Riel te kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen bereiken moeten er meer verschillende soorten woningen worden gebouwd. Zoals onlangs ook bleek uit de bijeenkomsten van ‘Het gevoel van Goirle/Riel’ is er grote behoefte aan seniorenwoningen maar ook aan woningen voor jongeren. Verder is het merendeel van de oudere woningen niet verduurzaamd en moet het aanbod van middeldure huurwoningen worden vergroot.

LRG vindt dat we bij nieuwe projecten als Zuidrand en Bakertand een inhaalslag moeten maken om woningen te bouwen waar we nu en in de toekomst behoefte aan hebben. Initiatieven van mensen om een project te starten voor de nieuwbouw of verbouw van woningen moeten ondersteuning krijgen als ze een bijdrage leveren aan de variatie in het soort woningen. Wij vinden dat dergelijke kleine projecten een kans moeten krijgen en niet bij voorbaat al onmogelijk worden gemaakt.

Het buitengebied verdient onze aandacht. Er is een vernieuwde visie nodig voor de gewenste inrichting van het buitengebied, zeker op locaties waar woningbouw wordt ontwikkeld. LRG is ook van mening dat er beleid moet komen voor het hergebruik van voormalige agrarische bedrijfslocaties.

De groei aan inwonersaantallen hebben consequenties voor de druk op onze voorzieningen, zijn deze wel voldoende ingericht om de toestroom te faciliteren? Wij pleiten daarom voor een brede kijk op de toekomst. Om tot een nieuwe visie en beleid te komen gaan we graag het gesprek aan met inwoners en ondernemers.