Een duurzaam Goirle en Riel

Mijn naam is Mark Verhoeven en sta op plek vier op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is de verduurzaming van Goirle en Riel. Bij een duurzaam Goirle en Riel denk ik aan een gemeenschap die in harmonie met haar omgeving leeft.

Inhaalslag
Helaas weten we ondertussen dat de huidige manier van leven voor het milieu niet vol te houden is. Daarom ben ik blij dat we in de afgelopen jaren een inhaalslag hebben gemaakt. Bijvoorbeeld met de inzameling van restafval. Mede door de inzet van onze wethouder Harry van de Ven is een nieuwe manier van afvalinzameling gestart in onze gemeente. In een jaar tijd hebben we het als gemeenschap het voor elkaar gekregen om ruim 33% minder restafval te produceren. Daarnaast zien we in Goirle en Riel tal van ondernemers die met initiatieven komen om op een duurzame manier energie op te wekken.

Hoe kunnen we duurzaamheid bevorderen
Maar we kwamen van ver en de lat is inmiddels hoger komen te liggen. De inzet zal dus omhoog moeten en dat vraagt om een grotere inspanning van onze gemeenschap. Een aantal dingen waar wij aan denken: maak een combinatie van zowel woningisolatie, het verduurzamen van de energievoorziening als het efficiënt gebruik van eindige energiebronnen. Betrek afvalinzameling bij het onderwerp duurzaamheid. Stimuleer duurzame bouw of verbouw door bepaalde leges te verlagen. Probeer afvalscheiding te bevorderen door gewenst gedrag te belonen en stimuleer daarnaast de circulaire economie. Betrek scholen en sportverenigingen bij gedragsverandering.

Tot slot, het plaatsen van grote windmolens roept veel weerstand op, maar zijn er alternatieven waarbij we toch voldoen aan nationale en internationale afspraken? Of zijn er locaties denkbaar die wel op draagvlak kunnen rekenen? LRG gaat hierover graag het gesprek met inwoners en ondernemers aan!