Infrastructuur zonder knelpunten

Mijn naam is Miranda Kleijnen-Vinke. Ik sta op plek 5 op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is infrastructuur zonder knelpunten. Voor mij betekent dit bereikbaarheid, zowel op het gebied van wegen als op het gebied van communicatie. Duidelijke en veilige wegen zorgen ervoor dat Goirle goed bereikbaar is en blijft. Door de toenemende verkeersdrukte is het belangrijk mogelijke knelpunten op tijd te signaleren en daar waar nodig aan te pakken.

Bereikbaarheid zie ik ook in de manieren waarop we met elkaar communiceren. In de huidige digitale wereld werken we steeds vaker vanuit thuis. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Een goede huisbeveiliging en digitale ondersteuning van de kinderen of thuiszorg is dan cruciaal. Een goede en snelle digitale infrastructuur wordt om deze redenen steeds belangrijker.

Binnen onze gemeente zijn in de afgelopen jaren meerdere knelpunten weggenomen, maar een aantal moet zeker nog worden aangepakt, LRG wil daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Zoals de rotondes en de oversteek aan de Rillaersebaan, een tweede ontsluiting in de Boschkens, aanpak van knelpunten op fietsroutes en verbetering van de bereikbaarheid met openbaar vervoer. LRG vindt dat de gemeente meer ondersteuning moet bieden voor de aanleg van glasvezel (o.a. snel internet). Zolang KPN en Ziggo hier niet in willen investeren moeten kleine coöperaties en burgerinitiatieven kunnen rekenen op de medewerking vanuit de gemeente.