Lijst Riel Goirle op werkbezoek bij ‘t Loket in Goirle

Door Liselotte Franssen

Op donderdagavond 14 juli 2016 zijn Erik Schellekens en ik op werkbezoek geweest bij het Loket in Goirle. De aanleiding was het vernieuwde zorgcentrum die de gebruikers graag wilden laten zien en die de raad mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer inzicht te krijgen in het werk binnen het Loket. De avond werd georganiseerd door Contour de Twern, ‘t Loket, MEE, GGD, IMW en WOS. De groep genodigden bestond uit diverse raadsleden, leden van de participatieraad, vertegenwoordigers van de KBO, platform Minima, platform Gehandicapten en de Werkgroep Opvang Statushouders.

 

Om de genodigden een praktijkgericht kijkje in de keuken te geven, werden via workshops diverse casussen voorgelegd. Hierdoor werd duidelijk waar de instanties tegenaan lopen en welke dilemma’s ze tegenkomen. Het beoogde doel was enig inzicht te geven in wat er gebeurt met de inspanningen die de gemeente zich heeft voorgenomen in het versterken van het sociale veld van ‘t Loket.

 

 

De workshops

De genodigden werden ingedeeld in groepjes en via een roulatiesysteem verdeeld over zeven workshops. Helaas was het niet mogelijk om alle workshops te volgen. Gezien de tijdsindeling konden er per persoon vier workshops worden gevolgd. In willekeurige volgorde hieronder een korte beschrijving van alle workshops:

 1. IMW
  Bespreking van casussen vanuit het maatschappelijk werk en hoe we omgaan met de dilemma’s die we dagelijks tegenkomen.
 2. MEE
  Hoe ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking nog beter te participeren in de Goirlese samenleving?
 3. GGD
  Het kind staat centraal in relatie tot de ouders, de rest van het gezin en de omgeving. De GGD kan vanuit een vertrouwenspositie hieraan mee ondersteunen om dilemma’s in eigen kracht en eigen omgeving op te lossen.
 4. WOS
  Het aantal statushouders is ook voor Goirle de afgelopen jaren fors gestegen. Van 8 in 2012 naar minstens 56 in 2016. Aan de ene kant barst de ondersteuning uit zijn voegen, maar aan de andere kant zijn er vele burgers bereid dit proces mee te ondersteunen.
 5. Contour de Twern
  Informele zorg (mantelzorg, dementie, netwerk versterken) mensen zijn steeds langer op zichzelf en hun omgeving aangewezen. Velen kunnen het zelf organiseren maar sommigen hebben hier toch enige ondersteuning bij nodig. Hoe gaat dit nu in zijn werk?
 6. ’t Loket
  Meedenken met een aantal casussen uit de dagelijkse praktijk met onder andere aandacht voor privacy en het al dan niet tussen wal en het schip vallen van kwetsbare mensen.
 7. Contour de Twern
  Steunpunt vrijwilligerswerk bespreekt knelpunten bij participatie van mensen met een ‘rugzakje’. Een organisatie en een vrijwilliger met begeleider delen hun ervaringen.

 

Mijn ervaring
De uitbereiding van ’t Loket met voormalig kinderdagverblijf Marmot is een schot in de roos gebleken, ruimte en rust voor zowel gebruikers als bezoekers. Maar waarvan ik vooral onder de indruk was, was de inzet van de professionele hulpverleners en vrijwilligers. Duidelijk werd dat er veel goed gaat in Goirle, de hulpverleners hebben zelfs de indruk dat er door de nieuwe werkwijze minder mensen tussen het wal en het schip raken. Echter er zijn ook knelpunten. De dilemma’s waar zij dagelijks mee te maken krijgen zijn soms echte hoofdbrekers. Want wat doe je met een gezin waar meervoudige problemen spelen, maar waarvan één van de gezinsleden de problemen niet wil erkennen? Of hoe werk je vrijwilligers in die zelf ook een stukje begeleiding nodig hebben? Wat doe je als je budget gelijk is gebleven, maar de vraag is toegenomen? Hoe vertel je een dementerende oudere dat de partner niet meer in staat is de volledige mantelzorg op zich te nemen en wat kun je als alternatief bieden? Het was goed om samen met de zorgverleners te sparren over deze vraagstukken. De tijd bleek echt te kort en vanuit alle deelnemers kwam unaniem het verzoek om een soortgelijke avond over een aantal maanden te herhalen. Ondanks dat veel goed gaat in het zorgveld, hebben de aanwezige raadsleden ook wat vragen overgehouden aan de avond die ze verder willen onderzoeken. Enkele van deze vragen zullen zeker terugkomen in de raadszaal.

 

Meer informatie over ’t Loket en de gebruikers?

’t Loket – voor hulp en ondersteuning

https://www.goirle.nl/loket.html

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
http://www.imwtilburg.nl/web/Homepage.aspx

MEE – ondersteuning bij leven met een beperking

http://www.meedemeentgroep.nl/

Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) – Bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen
https://www.ggdhvb.nl/

Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) - Een groep vrijwilligers die helpen om statushouders zich thuis te laten voelen in Goirle.
http://www.wosgoirle.nl/

Contour de Twern (CdeT) – Iedereen telt mee, iedereen doet mee

http://www.contourdetwern.nl/