Lijst Riel Goirle feliciteert Mark van Stappershoef met zijn voordracht voor burgemeester van Goirle

 

Mark van Stappershoef wordt door de gemeenteraad aanbevolen als de nieuwe burgemeester van Goirle. De gemeenteraad heeft dat op 5 juli 2016 in een extra raadsvergadering besloten.

Profielschets

De gemeenteraad heeft in februari een profielschets gemaakt waarin de uitkomst van een enquête waarop meer dan 800 inwoners hebben gereageerd is verwerkt. De vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad heeft op basis van deze profielschets een selectie gemaakt uit de 43 sollicitanten.
Mark van Stappershoef (51) is op dit moment kabinetschef van de commissaris van de Koning in Brabant. Hij is lid van het CDA.
Mark van Stappershoef is geboren in Goirle en opgegroeid "aan de andere kant van het viaduct" aan de Goirleseweg in Tilburg. Hij is daardoor verbonden met Goirle.
Mark van Stappershoef is een energieke, toegankelijke man die verbinding kan maken in zowel bestuurlijke netwerken als in de contacten op straat. Vanuit zijn werkervaring heeft Mark van Stappershoef zeer veel kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook kent hij door zijn werk het krachtenveld rondom een burgemeester als geen ander. Hij is sterk en overtuigend en heeft een goede visie op de rollen en taken binnen het lokaal bestuur.
Mark van Stappershoef is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Achtergrondinformatie

De aanbeveling van de raad gaat nu via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt dat dit in de zomervakantie zal gebeuren, zodat de nieuwe burgemeester vlak nadat afscheid is genomen van burgemeester Rijsdorp kan beginnen.