Oplossing doorgaande weg in Riel

Lijst Riel Goirle blijft samen zoeken naar een oplossing

RIEL - De boodschap die de Rielenaren afgaven tijdens de inloopavond van donderdagavond in De Leijbron was: zorg voor afdoende maatregelen aan de doorgaande route waardoor trillingen in woningen en geluidsoverlast tot het verleden behoren op de Tilburgseweg, de Dorpstraat en de Kerkstraat.

Het stond aan het begin van de avond tjokvol met belangstellenden in de vergaderkamer, waar de avond door de gemeente gehouden werd. Dat leidde bij sommige bezoekers tot irritatie (te technisch-onvoldoende info), terwijl anderen hun waardering uitspraken voor de gekozen vorm.

Op vier plekken werd door ambtenaren uitleg gegeven over onderzoeken naar trillingen, geluidsoverlast, verkeersonveiligheidsgevoelens en de vervoersbewegingen. De route is al vele jaren onderwerp van gesprek. Muren scheuren als gevolg van trillingen door het verkeer en er is geluidsoverlast. In de afgelopen jaren werden op plekken aan de route meerdere werkzaamheden uitgevoerd om de overlast aan te pakken.

Het college van B&W neemt op termijn een besluit over een welke maatregelen er genomen worden om de overlast aan te pakken. Bron BD