Met de benoeming van Paul Brouwers als raadslid en Isabelle Visser als burgerraadslid, is de fractie van LRG weer compleet. Mark Verhoeven is de nieuwe fractievoorzitter en vervangend voorzitter van de raad. 

De fractie ziet er nu alsvolgt uit:

Mark Verhoeven  Fractievoorzitter
Erik Schellekens  Raadslid
Cees Pelkmans  Raadslid
 Paul Brouwers Raadslid
 Frans Theijs Burgerlid
 Isabelle Visser Burgerlid

 

College weer compleet
Gisterenavond is tijdens een aangepaste raadsvergadering Liselotte Franssen (47) geïnstalleerd als wethouder. Zij neemt hiermee het stokje over van Bert Schellekens, die in januari om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. Met de komst van Franssen is het college weer compleet.

In de raadsvergadering van dinsdag 31 maart staat gepland om het besluit te nemen om Liselotte Franssen te benoemen als wethouder, Paul Brouwers te benoemen als nieuw raadslid en Isabelle Visser als burgerlid. Tijdens de coronacrisis zijn alle fysieke gemeenteraadsvergaderingen tot en met 6 april geannuleerd. De installatie van het raadslid en de wethouder vindt op een aangepaste manier plaats. In deze moeilijke tijd vindt de gemeenteraad het van belang dat het college en de raad weer op volle sterkte zijn.

Wethouder Bert Schellekens (63) heeft vanwege gezondheidsredenen besloten om zijn functie neer te leggen. “Een zware beslissing, maar gezien mijn gezondheid wel de enige juiste”, aldus Bert Schellekens.

Gioirle, 23 mei 2018. Cees Pelkmans neemt als raadslid het stokje over van Bert Schellekens die gisteren als wethouder werd geinstalleerd.

CeesPelkmans eed

Goirle, 22 mei 2018 vond de installatie van het nieuwe college plaats.